Frågor och svar

Home » Frågor och svar

Vad är Gröngul kompis?
– Gröngul kompis är ett projekt som är en förlängning och fördjupning av Björklövens värdegrundsarbete och kampanjen De rätta färgerna. Projektets hjärta är en utbildningsstund – en inspirationsföreläsning – där våra egna spelare i representationslagen både lär och peppar barn och unga i att samspela, förstå och respektera varandra. Efter att ha varit med på utbildningsstunden får barnen och ungdomarna ett certifikat som visar att de är godkända Gröngula kompis-ambassadörer och därmed kan sprida budskapet vidare till fler.

Vad är syftet med satsningen?
– Undersökningar, rapporter och statistik visar att allt fler barn och unga mår dåligt och upplever ett utanförskap. Vi vill genom en Gröngul kompis motverka detta och inspirera till ett schysst bemötande och ett bra kompisskap, där alla är välkomna och behandlas lika. På skolan, på fritiden och på digitala mötesplatser. Det ligger i linje med föreningens värdegrund, där vi slagit fast att Björklöven vill bidra till att utveckla skickliga hockeyspelare och goda samhällsmedborgare. Vi tror också att Gröngul kompis bidrar till att forma duktiga hockeyspelare, eftersom det finns delar som trycker på vikten av att kämpa för laget och ställa upp för varandra. Lagspel är en nyckel till sportslig framgång.

Allt det här är lätt att säga, men lever ni som ni lär?
– Lika mycket som detta är ett utåtriktat arbete som ska inspirera barn och unga, och skolelever i Umeåregionen, lika mycket är det en satsning för att utveckla och förbättra vår egen kultur. Vi börjar därför med oss själva genom att utbilda alla i föreningen: från våra yngsta spelare till våra äldsta, inklusive ledare, kanslipersonal och styrelse. Detta ska vi fortsätta att arbeta med fortlöpande, årligen.

Varför använder ni er av spelare från era representationslag och inte riktiga pedagoger?
– Vi vet att våra spelare är förebilder och vi tror att det betyder mycket för barnen att få höra om kompisskap och samspel från personer de ser upp till. Dessutom är detta vårt eget initiativ och då vill vi att representanter från Björklöven både ska stå för, och föra ut, vårt budskap. Däremot aktar vi oss för att påstå att vi är pedagogiska experter, för det är vi inte.

Hur länge har ni arbetat med Gröngul kompis?
– Tankarna har funnits länge, egentligen ända sedan 2016, men vi startade upp mer målinriktat för lite mer än ett år sedan. Därefter har vi arbetat för att säkra upp innehållet i utbildningen och det pedagogiska upplägget, samtidigt som vi tagit fram underlag, säkrat pedagogiken och tagit fram projektets grafiska form och de budskap som vi vill trycka extra på.

Vilka vill ni nå?
– Så många som möjligt, egentligen. Vår vision är att bli Sveriges mest älskade hockeyförening och då är insatser som den här nödvändiga för att vi ska röra oss åt rätt håll. Men i första hand vill vi få med alla som är aktiva i vår förening samt skolungdomar i Umeåregionen.

Vilka skolor och föreningar kan få besök?
– Vi arbetar med att utbilda alla inom Björklöven och hoppas snart bli klara med ett första varv, sedan ska det upprepas i föreningen med jämna mellanrum. Sedan testar vi våra vingar på ett par utvalda skolor för att se om vi behöver justera något i vårt upplägg. Vi vill lyssna på både skolbarnens och lärarnas upplevelse innan vi tar det vidare ytterligare. Vår förhoppning är att vi ska kunna ta emot intresseförfrågningar under sommaren och sedan besöka 4 till 5 skolor per läsår. I detta första läge är utbildningen anpassad för elever som går på mellan- och högstadiet, men även det kan justeras längre fram.

Vilka spelare leder utbildningen?
– Det är spelare från både vårt damlag och vårt herrlag, på representationsnivå. Vilka som håller i utbildningen beror på aktuellt match- och träningsschema, liksom deras möjligheter att ta ledigt från ordinarie utbildning och jobb.

Hur vet vi att de klarar av att leda en utbildning som det här?
– Utbildningen är en timme lång och har som syfte att främst vara inspirerande. Vi gör inga anspråk på att leverera en fullständig utbildning i mångfalds- och jämställdhetsfrågor. Syftet är att peppa barn och unga att tänka i de här banorna, och att föregå med gott exempel.

Hur långt sträcker sig satsningen?
– Det här är en långsiktig satsning och en viktig del i utvecklingen av Björklöven. Det finns inget slutdatum för en Gröngul kompis.

Hur gör jag om jag vill backa upp Gröngul kompis?
– Ju fler företag och organisationer som backar upp projektet, desto större förbättringar för barn och unga kan vi åstadkomma. Om du är peppad på delta och ta plats som en av projektets sponsorer kan du kontakta Michael Dahlén så berättar han mer om dina möjligheter.